Услуги

Предпечатна подготовка на полиграфска продукция:
• Компютърен дизайн на всички видове    полиграфски изделия
• Текстов набор и оформление на книги, брошури и др.
• Проектиране и оформление на полиграфска акциденция.
• Графичен дизайн  на рекламни билбордове.
• Цветоотделяне на готови проекти за печат.

Офсетов печат и довършителни операции.
Книговезки (брошуровка) и други довършителни процеси.
 
Нашите  услуги са предназначени както за рекламни агенции, така и за крайни потребители. Предлагаме затворен цикъл на производство и обслужване – от приемане на поръчка до доставяне готовата продукция  на клиента. Печатницата  има производствени мощности за отпечатване на всички видове полиграфически продукти. Ние използваме високопроизводителни машини и софтуерни приложения  в професионалния дизайн, рекламата и печата.
 
Довършителни услуги.
За да добият завършен вид продуктите предлагаме множество довършителни операции:

•    Сгъване
•    Набор
•    Шиене
•    Рязане
•    Щанциране
•    Поставяне на спирали
•    Номериране
•    Фолиране
 
Печат върху керамични и текстилни издерия